29 jan 2020

Endringer av felleskostnader fra 1.mars 2020

Vi øker husleia med 3% fra 1.mars 2020 pga prisstigninger ellers i samfunnet ( kommunale avgifter, strøm, renter ) som også påvirker oss.

Minner samtidig om at i husleia ligger en månedlig betaling for tv og bredbånd. Denne betalingen er dessverre ikke spesifisert i fakturaen, men vi jobber for å få dette med.