1 jul 2020

Hellumhjørnet/Joker

Akerli og Engsletta mottok 17.juni 2020 nabovarsel fra Mehar-gruppen AS og Kvarts Arkitekter AS da de har planer om å rive eksisterende bygg, og å sette opp ny bygning med salgsstart 3.kvartal 2020. Tomten der Joker ligger nå tilhører Mehar-gruppen. Det er planer om 14 leiligheter, og med forretningsvirksomhet i første etasje

Akerli og Engsletta stiller seg positive til prosjektet og utvikling av tomta. Vi tinglyste i 2016 begrensninger angående åpningstider og type serveringssteder, dette gjelder fremdeles

Se vedlagt annonse lagt ut på Finn 26.juni

https://www.finn.no/eiendom/nybygg/prosjekt?finnkode=183070437