Høst-Rusken 2020

Onsdag 23.september blir årets høst-Rusken gjennomført i borettslaget.

Det er bestilt tre komprimatorbiler som vil kjøre gjennom borettslaget fra kl. 18.00 

Det blir også bestilt 6 elbur og 6 paller til malingsspann som fordeles rundt om i borettslaget, fra mandag 21.sept-torsdag 24.sept.

 

Det som skal kastes kan bæres ut dagen før eller samme dag og legges utenfor inngangene i hver blokk.

Spesialavfall er f.eks. frysebokser, kjøleskap, bilbatterier, malingsprodukter, TV/radio, elektriske apparater, datautstyr etc. Spesialavfallet plasseres i burene som er merket i forskjellige kategorier.

Alt som er hensatt i fellesrom i kjellere/loft vil bli kastet.

(dette gjelder ikke sykler/barnevogner/rullatorer)

 

Styret forventer at alle som setter ut avfall møter opp og hjelper til med pålessingen av eget avfall.

Om andre har mulighet til å bidra settes dette pris på.

 

Husk avstandsregler!

                                   

Med vennlig hilsen

Driftsleder/Styret.