Styremedlemmer 2020-2021 ☺️

Styreleder: Gry Jøkling

Epost: gryjok(aT)gmail.com  Styretelefon: 90675918 

Nestleder: Christian Lindblom

Styremedlem: Lisbeth Andersen
Styremedlem: Thomas Ortega
Styremedlem: Tone Ytterhaug


Varamedlem: Wera Krefting
Varamedlem: Wenche Jonsløkken
 

Valgkomité: Sissel Pedersen og Linn Højerstrøm