Parkering utenfor oppgang ved stikkvei 🚚

Ved behov for å stå parkert mer enn 15 minutter foran oppgangen, f.eks ved flytting, ta kontakt med driftskontoret så får du parkeringstillatelse til å legge i bilvinduet. Dette gjelder kun oppganger ved stikkvei