Borettslaget kildesorterer husholdningsavfall i henhold til kommunens retningslinjer

Nytt avfallsanlegg fra mai 2016

På alle 7 stasjoner er det innkast for restavfall og papp/papir

Det er plassert ut innkast for glass, disse står utenfor Kalbakkstubben 16 og på hjørnet ved parkeringsplassen Chr.Hellumsvei/Kalbakkslyngen

Restavfall hentes hver onsdag

Papp/papir hentes mandag i partallsuker

Glass hentes 1 gang pr måned