Lading EL-biler

Akerli har den 10/3-21 signert avtale med Ladeklar.

For mer informasjon, vilkår og bestilling av ladeboks til din parkeringsplass eller garasje trykk her:

https://www.ladeklar.no/ladeabonnement-elbil/bestill-elbillader-ladeklar/?boligselskap=209

For å få bestilt ladeboks må du ha p-plass eller garasje. Dere som står på venteliste må avvente bestilling.