Lading EL-biler

Styrene i Akerli, Engsletta og Nordtvedtbekken borettslag, har satt ned en arbeidsgruppe som vil jobbe frem mot å finne en felles løsning når det gjelder lading av EL-biler i borettslagene.

Det jobbes for å lande en avtale med en av de forespurte aktørene i slutten av 2020, med oppstart vår 2021

Inntil en beslutning er tatt kan ikke styret tillate noen form for lading av EL-biler, ei heller montering av eget ladeutstyr på p-plasser eller i garasjer.

Styret ber om forståelse og tålmodighet for at arbeidet kan ta tid, da dette er en sak som krever at det gjøres en helhetlig vurdering før man kan ta en beslutning.