13 mai 2020

Telenor Frihet M

Styret har samarbeidet med naboborettslagene Engsletta og Nordtvetbekken i forbindelse med nye kollektive avtaler på TV og bredbånd for borettslagene som tilsammen består av 948 leiligheter.

Styret har inngått avtale om Frihet M som vil gi beboerne større valgfrihet i tjenestene. Estimert oppstart av de nye tjenestene blir i løpet av oktober. Det skal installeres/ leveres nytt utstyr (TV-boks, bredbåndsruter, modem) i alle leilighetene i forkant, trolig oppstart i mai/juni allerede.

Alle beboere vil bli kontaktet direkte av montør for avtale om tid for montering

 

Utstyret er Telenor og Akerli borettslag sin eiendom og skal stå igjen i leiligheten ved eventuell flytting, det samme gjelder for utstyret dere har per i dag