18 aug 2020

Vaskeriet, ny adgangskontroll ytterdør

Ny adgangskontroll på ytterdøren

Til brukerne av Kalbakken vaskeri


Det er nå montert ny adgangskontroll på døren inn til vaskeriet, da den gamle ikke lot seg reparere.
Alle som bruker vaskeriet må derfor komme på driftskontoret til Engsletta borettslag å kvittere ut en ny adgangsbrikke til ytterdøren.


Kontoret er betjent til følgende tider:
Mandag, onsdag og torsdag: 08.00 - 15.30                                                                  Tirsdager: 10.00 - 18.00
Fredager: 08.00 - 15.00
Miele-brikken til reservasjoner og betjeningstavlen inne på vaskeriet virker som tidligere.

Mvh Kalbakken vaskeri